แจ้งเกิดที่สถานทูตไทย

ยุ่งๆ กับการเลี้ยงลูก เผลอแป๊บๆ อากิก็จะครบครึ่งขวบแล้ว ยังไม่ได้ไปแจ้งเกิดให้ลูกสักที

การแจ้งเกิดมันง่ายนิดเดียว แต่ที่ยุ่งยากคือขั้นตอนการเตรียมเอกสาร กว่าจะได้ครบนี่เหงื่อตกเลยทีเดียว ทั้งของลูก ของพ่อ ของแม่

เราไปแจ้งที่สถานทูตไทยที่โตเกียว เอกสารก็จะยึดตามที่สถานทูตแจ้งไว้เป็นหลัก ประเทศอื่นๆ ก็อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไป แต่ของญี่ปุ่น ดูได้ตามนี้เลยค่ะ

เกี่ยวกับสัญชาติและทะเบียนครอบครัว

เอกสารคำร้องต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ ปริ้นท์แล้วก็กรอกรายละเอียดลงไป

*สำคัญ พ่อแม่เซ็นชื่อ พร้อมหาพยานเซ็นชื่อด้วย 2 คน (เราไม่มีญาติอยู่ใกล้ๆ พอถาม จนท เค้าบอกว่าจดทะเบียนสมรสถูกต้อง ไม่ต้องมีพยานก็ได้)

ใบเกิดลูก กับทะเบียนบ้านสามี ต้องเอาไปประทับตราที่กระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นซะก่อน เอกสารเทรุต้องขอที่เกียวโต ให้ส่งไปรษณีย์มา ขั้นตอนนี้ ยกให้คุณพ่อเป็นคนจัดการเลย แต่สามารถทำเรื่องและส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ทุกอย่างเลย สะดวกดี **เอกสารประทับตราแล้วต้องใช้ภายใน 3 เดือนน้า ไม่งั้นต้องขอใหม่

ไซริวการ์ด พาสปอร์ตพ่อแม่ ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ต้องใช้ตัวจริงหมดเลย เดี๋ยวจนท เค้าจะถ่ายเอกสารเอง นี่แหละที่มันยาก ทะเบียนบ้านตัวจริงไม่อยู่กับตัว ต้องให้ตากับยายถือมา นี่ก็ใช้เวลาอีก

เราจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อน ก็ต้องใช้บันทึกฐานะแห่งครอบครัวแทนทะเบียนสมรสไทย ตอนเตรีนมเอกสาร หาเอกสารตัวจริงเท่าไหร่ๆ ก็ไม่เจอ มีแต่สำเนา อยู่ไหนล่ะเนี่ย หรือว่าทำหาย? สรุปว่า ใบนี้มันมีแต่สำเนาจ๊ะ หน้าตาแบบนี้ล่ะ ตัวจริง (น่าจะ) เก็บอยู่ที่อำเภอนู่น

พอเอกสารพร้อม ก็ไปยื่นเอกสารที่สถานทูตเลย อยู่ใกล้สถานี Meguro เวลาทำการช่วงเช้า 9:00-12:00 อย่าลืมเช็ควันหยุดด้วยนะ เค้าหยุดตามปฏิทินไทยและญี่ปุ่น

 

แผนที่สถานทูต

 

ตอนหาข้อมูล ในเว็บเขียนว่าต้องนัดหมาย ก็สับสนนิดหน่อย นัดยังไง นัดที่ไหน แต่เข้าใจเองว่า คงหมายถึงคนที่นัดรับเอกสาร ไม่ใช่สำหรับคนยื่น ก็เลยเสี่ยงดวงไปเลยไม่นัด ก็เป็นตามที่คิดจริงๆ

ประตูเปิด 8:45 รีบไปก่อน เข้าคิวที่หน้าประตู พอประตูเปิดก็เข้าไปเลย จนท จะแจกบัตรคิวตอนเข้าแถว ใช้เวลาทำเรื่องแป๊บเดียว จนท ก็น่ารัก ตอนแรกคิดว่าจะเสียเวลาเป็นวัน เอาเข้าจริง 10 นาทีเสร็จ

วันที่ไป มีคนญี่ปุ่นมายื่นเอกสารขอวีซ่าเยอะเหมือนกัน คงเพราะเมื่อวานเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พรุ่งนี้ก็หยุด ส อา อีก คนญี่ปุ่นน่าจะต้องรอนานหน่อย คนไทยคิวไม่ยาว แป๊บเดียว

เนื่องจากวันนี้หม่ามี้ฉายเดี่ยวลูกไม่มาด้วย ใบเกิดสถานทูตจะส่งไปที่บ้าน (ถ้าลูกมาด้วยน่าจะได้เลยนะ) เขียนชื่อที่อยู่ให้เค้า เลือกวันเวลาได้ ทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมอะไรเลยสักบาท

เป็นอันว่าเสร็จเท่านี้ อากิได้เป็นคนไทยแล้วนะลูก ^^

 

Update 2020/06/24

ส่วนการเอาลูกเข้าทะเบียนบ้านไทยเพื่อขอหมายเลขประจำตัวประชาชน ต้องกลับไปทำที่เทศบาลท้องถิ่นค่ะ นอกจากเอกสารแล้วก็จะมีการสืบพยานด้วย ต้องเอาพยานที่เป็นข้าราชการหรือผู้ใหญ่บ้านไปเซ็นด้วย

บ้านเราก็ให้คุณยายไปเซ็นให้ (ยายโอ๋ก็มาด้วยนะ อากิขอบคุณคับ)

พอเสร็จขั้นตอนทุกอย่างแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะสลักหลักเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักให้ที่หลังสูติบัตร

 

เอกสาร ตามนี้ค่ะ อ้างอิง

การขอเพิ่มชื่อเด็กไทยที่เกิดในต่างประเทศเข้าทะเบียนบ้านไทย เป็นไปตามระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 และ 5 (ข้อ 96, 96/1 และ 96/2) ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. สถานที่ยื่นคำร้อง
สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอของบ้านที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อเด็กในทะเบียนบ้าน
2. ผู้ยื่นคำร้อง
– บิดา มารดาของเด็ก หรือ
– ผู้รับมอบอำนาจจากบิดา มารดา ของเด็ก (กรณีไม่สามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง      โดยผู้รับมอบอำนาจควรเป็นญาติหรือเจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ) หรือ
– ผู้ขอเพิ่มชื่อดำเนินการด้วยตนเอง (กรณีจดทะเบียนเกิดย้อนหลังและบรรลุนิติภาวะแล้ว)
3. หลักฐานประกอบการแจ้ง
– สูติบัตรไทยฉบับจริงที่ออกโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ
– บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)
– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ)
– บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
– หนังสือเดินทางไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ (กรณีทำหนังสือเดินทางเล่มแรกกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว)
– ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา (กรณีชาวต่างชาติไม่ต้องใช้ทะเบียนบ้าน)
– ทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ
– ทะเบียนสมรสไทยหรือสหรัฐฯ
– หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านการรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการ) (ดูรายละเอียดการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ)
– หลักฐานหรือหลักเกณฑ์อื่นๆ ตามที่เขตหรืออำเภอกำหนด เช่น รูปถ่ายของเด็ก เจ้าบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อต้องไปแสดงตน หรือ พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ เป็นต้น
ทั้งนี้ สำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภออาจเรียกหลักฐานประกอบการแจ้งเพิ่มเติมที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี ดังนั้น เพื่อเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ควรตรวจสอบล่วงหน้ากับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอก่อนไปดำเนินการ

 

 

กลับไทยเป็นครั้งแรก อากิได้เจอครอบครัว ได้เจอน้าๆ ป้าๆ ยายๆ เพื่อนหม่ามี้ทุกคนเลย

IMG_1999

 

©2020 แม่บ้าน hipster and kirakirati.com

Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this site’s author and/or owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to แม่บ้าน hipster and kirakirati.com with appropriate and specific direction to the original content.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s