ทำงานที่ญี่ปุ่น

จากประสบการณ์และความเห็นส่วนตัวล้วนๆ

คนอื่นๆ อาจจะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป ไม่จำเป็นว่า บริษัทญี่ปุ่นทุกบริษัทจะต้องเหมือนกันทุกที่

Continue reading

Advertisement