Christmas lunch with Teru

ตอนนี้เทรุก็ไปหลั่นล้าอยู่ที่หลีเป๊ะละ คริสมาสต์ใหม่ก็เหงาอยู่โตเกียวคนเดียว ทำไงได้ล่ะเนาะ ลางานไม่ได้เหมือนคนอื่นเค้านี่นา *ยิ้มทั้งน้ำตา 55+

Continue reading